Kluby amerického futbalu na Slovensku v spolupráci so Slovenskou asociáciou amerického futbalu (ďalej len „SAAF“) pripravili projekt rozvoja juniorského futbalu na Slovensku pod názvom ZBOJNÍCI.

V PROJEKTE ZBOJNÍCI PARTICIPUJÚ TIETO TÍMY

ZÁKLADNÉ HODNOTY HRÁČOV

Zodpovednosť

Rešpekt

Vytrvalosť

Tímová spolupráca

Ak sa chceš stať ZBOJNÍKOM - napíš:

Organizácia je riadená a financovaná v spolupráci SAAF a jednotlivých klubov.
Projekt je manažérsky riadený členmi komisie pre mládež SAAF a zastrešujú tento projekt a sú Vám k dispozícii. SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA AMERICKÉHO FUTBALU Revolučná 3289/1
01001 Žilina
Slovensko Členovia komisie a zároveň kontaktné osoby projektu:
Lukáš Machotka - Klub Bratislava MONARCHS
Juraj Balog - Klub Trnava BULLDOGS E-mail: info@zbojnici-saaf.sk

info@zbojnici-saaf.sk